Wat doen we

TrueLogic is een online ERP-pakket dat bedrijven in de GWW- en afval- en recycling branche helpt bij het efficiënt registreren, plannen en factureren van orders. Hierbij kan het gaan om containertransporten en het vervoer van afval naar verwerker. Maar ook levering van materialen aan klanten en verhuur van materieel en personeel! TrueLogic onderscheidt zich van andere systemen door volledig beschikbaar te zijn via de cloud. Dit betekent dat er geen speciale hardware nodig is om te kunnen werken met de programmatuur. Een Internetverbinding is het enige dat aanwezig moet zijn. U bespaart dus veel geld aan hardware en systeembeheer. Daarnaast betaalt u naar gebruik van de programmatuur, dus geen dure softwarelicenties.

Onbemand en Mobiel wegen

Snel een eenvoudig gewichten toevoegen aan de order zonder tussenkomst van de weegmeester! Laat chauffeurs door een druk op de knop op hun smartphone of tablet de order verrijken met informatie! Met TrueLogic in de cloud kan het!TrueLogic beschikt de mogelijkheid om draadloos te wegen! Een chauffeur kan op zijn smartphone/tablet zelf vanuit de cabine de wegingen uitvoeren. Er hoeven geen dure kiosken en zuilen geplaatst te worden en de weegtijd zal sterk verkort worden. De chauffeur hoeft zijn wagen niet meer uit! TrueLogic is LMA en EBA-proof! Digitale begeleidingsbrieven besparen veel tijd en geld voor de organisatie! Bent u geïnteresseerd in deze functionaliteit? Bel ons! of abonneer je op onze nieuwsbrief om informatie hierover te krijgen.

Bekijken

Verhuur van materieel

TrueLogic leent zich uitstekend voor de planning, administratie en facturatie van (materieel) verhuur. Materieel zoals graafmachines en rijplaten kunnen simpel gepland en gefactureerd (per project) worden.Bent u geïnteresseerd in deze functionaliteit? Bel ons! of abonneer je op onze nieuwsbrief om informatie hierover te krijgen.

Bekijken

Bouw- en grondstoffen

De aan- en afvoer van bouw- en grondstoffen: een vak apart! Met de juiste tool is dit kinderspel! Met TrueLogic kunnen eenvoudig opdrachten aangemaakt en ingepland worden. Via het grafische planscherm kunnen opdrachten niet alleen snel aan een chauffeur en voertuig worden toegewezen, maar bovendien ook snel weer aan een ander toegekend worden middels drag & drop. Op basis van de juiste prijsafspraken worden de orders verwerkt en kunnen de facturen naar de klant gestuurd worden. Natuurlijk automatisch met de juiste documenten! Lever zand, grond en andere materialen en hou bij wat er per werk en klant geleverd is.Bent u geïnteresseerd in deze functionaliteit? Bel ons! Of abonneer je op onze nieuwsbrief om informatie hierover te krijgen.

Bekijken

LMA & EBA Proof

Met TrueLogic is uw afvalstroomregistratie en compleet conform wetgeving verzorgd. Meldingen aan LMA zijn standaard onderdeel van de programmatuur. Evenals de Digitale Begeleidingsbrief conform de EBA standaard!Registreer de afvalstromen met de juiste gegevens. De hoeveelheden per afvalstroom worden maandelijks, met en simpele druk op de knop, gemeld bij het LMA!De EBA vrijstelling zorgt dat u veel tijd en geld bespaart. Chauffeurs hebben de juiste begeleidingsbrieven bij zich in digitale vorm. Bij controle tonen ze simpelweg hun smartphone of tablet.Bent u geïnteresseerd in deze functionaliteit? Bel ons! Of abonneer je op onze nieuwsbrief om informatie hierover te krijgen.

Bekijken

Containertransport

Het snel, overzichtelijk inplannen van (afzet)containertransporten is kinderspel binnen TrueLogic! Binnen de afvalinzameling en -recycling komen transporten van containers regelmatig voor. Vaak zijn klanten bouwbedrijven die tijdens een project een of meer containers nodig hebben voor een bepaalde tijd. Ook particulieren hebben soms een grote containers tijdelijk nodig (in verband met een renovatie van huis of tuin). Deze containers worden dan op de juiste locatie geplaatst en gedurende de periode regelmatig gewisseld. Van tevoren worden er afspraken gemaakt over de prijs en het afvalsoort. Afhankelijk van het soort container en het afvalsoort worden de tarieven bepaald. Als het project is afgelopen zal de container worden weggehaald en kan er een factuur naar de klant gestuurd worden.Bent u geïnteresseerd in deze functionaliteit? Bel ons! Of abonneer je op onze nieuwsbrief om informatie hierover te krijgen.

Bekijken

Rolcontainers

Registreer, plan en factureer rolcontainer contracten eenvoudig met de nieuwe Rolcontainer add-on! Bent u geïnteresseerd in deze functionaliteit? Bel ons! Of abonneer je op onze nieuwsbrief om informatie hierover te krijgen.

Bekijken
TrueLogic is een product van
Sluiten